AZ Stav

Cenník

Cenník platný od 18. 1. 2021. Ceny sú uvedené v € (EUR).

PREVZATIE ODPADU DO ZARIADENIA *

ČÍSLO
NÁZOV ODPADU
CENA
BEZ DPH/t
SPOLU
S DPH/t
15 01 01
Obaly z papiera a lepenky
109 €
130,80 €
15 01 02
Obaly z plastov
109 €
130,80 €
15 01 06
Zmiešané obaly
109 €
130,80 €
17 01 01
Betón bez armovania do 50×50 cm
5 €
6 €
17 01 01
Betón vrátane armovania nad 50×50 cm
10 €
12 €
17 01 01
Betón so zeminou
10 €
12 €
17 01 01
Betón (panely, preklady)
15 €
18 €
17 01 01
Betón s obsahom veľ kého množstva železa (betónové stĺpy)
20 €
24 €
17 01 02
Tehly
39 €
46,80 €
17 01 03
Obkladačky, dlaždice a keramika
39 €
46,80 €
17 01 07
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
39 €
46,80 €
17 02 01
Drevo
20 €
24 €
17 02 02
Sklo
40 €
48 €
17 03 02
Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
39 €
46,80 €
17 05 04
Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
15 €
18 €
17 05 06
Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
15 €
18 €
17 09 04
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 – nesmie obsahovať sadrokartón, izolačné materiály: polystyrén, nobasil, sklená vata
109 €
130,80 €
17 09 04
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 – môže obsahovať sadrokartón, izolačné materiály: polystyrén, nobasil, sklená vata
149 €
178,80 €
20 03 07
Objemný odpad
109 €
130,80 €
20 03 08
Drobný stavebný odpad 39 €
46,80 €

ZHODNOTENÉ MATERIÁLY **

FRAKCIA
V MM
NÁZOV FRAKCIE
CENA
BEZ DPH/t
CENA
S DPH/t
10/22
Recyklované kamenivo hrubé (betónový recyklát)
10,00 €
12,00 €
22/63
Recyklované kamenivo hrubé (betónový recyklát)
8,00 €
9,60 €
0/125
Recyklované kamenivo štrkodrvina (betónový recyklát)
6,00 €
7,20 €
0/22
Recyklované kamenivo štrkodrvina (stavebná suť)
2,00 €
2,40 €
10/22
Recyklované kamenivo hrubé (stavebná suť)
2,00 €
2,40 €
22/63
Recyklované kamenivo hrubé (stavebná suť)
0,50 €
0,60 €
0/22
Recyklované kamenivo štrkodrvina (asfaltový recyklát)
6,00 €
7,20 €
22/63
Recyklované kamenivo hrubé (asfaltový recyklát)
4,00 €
4,80 €

DEBNIACE TVÁRNICE

NAZOV
ROZMERY
(D×V׊)
MNOŽSTVO
(ks/paleta)
CENA
BEZ DPH/KS
CENA
S DPH/KS
DT 15
50×15×23
60
0,93 €
1,11 €
DT 20
50×20×23
40
1,06 €
1,27 €
DT 25
50×25×23
40
1,16 €
1,39 €
DT 30
50×30×23
30
1,26 €
1,51 €
DT 40
50×40×23
20
1,36 €
1,63 €

CENNÍK PRENÁJMU KONTAJNERA ***

ČÍSLO
NÁZOV ODPADU
CENA BEZ
DPH/6m3
CENA BEZ
DPH/8m3
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uveď. v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 – nesmie obsahovať sadrokartón, izolačné materiály: polystyrén, nobasil, sklená vata 200 € 240 €
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uved. v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 – môže obsahovať sadrokartón, izolačné materiály: polystyrén, nobasil, sklená vata 240 € 290 €
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 180 € 220 €
17 01 01 Betón do 50×50 cm, bez armovania 160 €
17 01 01 Betón nad 50×50 cm, vratane armovania 190 €
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 190 €
17 05 04 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 190 €

ČÍSLO
NÁZOV ODPADU
CENA BEZ
DPH/8m3
CENA BEZ
DPH/14m3
20 03 07 Objemný odpad 220 € 260 €
17 02 01 Drevo 100 € 120 €
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 – nesmie obsahovať sadrokartón, izolačné materiály: polystyrén, nobasil, sklená vata
320 €

* Zabezpečujeme dopravu veľkokapacitnými kontajnermi alebo vozidlami s pevnou nadstavbou.

** Všetky zhodnotené materiály majú platný certifikát.

*** Ceny kontajnerov sú uvedené vrátane dovozu/odvozu do 30 km (otoč) a za zhodnotenie odpadu. Nad 30 km (otoč) ceny dohodou! Pri prenájme kontajnera na dlhšiu dobu ako 5 pracovných dní sa účtuje 10 €/deň. Cenník platný od 18. 1. 2021. Ceny sú uvedené v € (EUR)