AZ Stav

Kontakty

Kontakty, Daňové údaje a bankové spojenie

SÍDLO SPOLOČNOSTI

A-Z STAV s r.o.
Odeská 3, 821 06 Bratislava
zapísaná v obchodnom registri:
Okresný súd Bratislava I., oddiel Sro,
vložka č. 24224/B

PREVÁDZKA

A-Z STAV s r.o.
Lieskovská cesta (juhovýchodne od
oplotenia fi Slovnaft, a.s.
Bratislava – Vlčie hrdlo)

ŠTRKOVŇA - REKULTIVÁCIA

A-Z STAV s r.o.
Ketelská cesta

E-MAILY

azstav@azstav.sk
obchod@azstav.sk

DAŇOVÉ ÚDAJE

IČO: 35813393
IČ DPH: SK2020283815

BANKOVÉ SPOJENIE

TATRA BANKA: 262 527 1950/1100


KONTAKTNÉ OSOBY

KONTAJNEROVÁ PREPRAVA

Jozef Kukuda
+421 905 827 536
obchod@azstav.sk

PREVÁDZKA SKLÁDKY, ŠTRKOVNE

+421 2 4552 0133
+421 918 405 819

PREVÁDZKA BETONÁRNE

Jozef Kukuda
+421 905 827 536

KANCELÁRIA

+421 2 4552 1415

FAKTURAČNÉ ODDELENIE

+421 908 687 530