AZ Stav

O nás

Služby pre vás

DÁVAME VECIAM DRUHÚ ŠANCU

Spoločnosť A-Z STAV, s.r.o. bola založená v roku 2001 so zámerom vybudovať zariadenie na zneškodňovanie odpadov skládkovaním.

Až v roku 2003 na základe rozhodnutia kompetentných orgánov získala povolenie na prevádzkovanie Skládky inertného (stavebného) odpadu. Spoločnosť bola oprávnená na zneškodňovanie 9 základných druhov inertných odpadov. S cieľom predĺženia životnosti skládky, v roku 2004 bola zakúpená technológia na zhodnocovanie odpadov. V nadväznosti na doteraz vyvíjané aktivity v roku 2006 bola uskutočnená výstavba centrálnej betonárne a výrobne betónových výrobkov.
Do roku 2011 bola postupne obnovená a rozšírená dopravná a strojná mechanizácia.
V roku 2016 spoločnosť splnila všetky potrebné podmienky na získanie certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001:2015 a systému manažérstva životného prostredia ISO 14001:2015. Dnes v roku 2017 máme ambíciu stať sa jednou z popredných firiem v oblasti zhodnocovania stavebných a demolačných odpadov. Na základe aktualizovaného rozhodnutia štátnych orgánov po 13 rokoch svojej existencie rozširujeme portfólio odpadov na takmer všetky odpady kategórie ostatné. Výstavba novej haly s technologickým vybavením dáva predpoklady na maximálne zhodnotenie týchto odpadov.

OBCHODNÍ PARTNERI

CERTIFIKÁTY