AZ Stav

Odvoz odpadu kontajnermi

ZABEZPEČENIE ODVOZU ODPADU KONTAJNERMI

ODVOZ ODPADU KONTAJNERMI

Odvoz odpadu zabezpečujeme nízkokapacitnými a vysokokapacitnými vaňovými kontajnermi s možnosťou otvárania zadnej bočnice.

6 DNÍ V TÝŽDNI

Disponujeme kontajnermi s veľkosťou 6m3, 8m3, 14m3. Odvoz zabezpečujeme v okolí Bratislavy s možnosťou individuálnej telefonickej dohody. Odvoz odpadu zabezpečujeme 6 dní v týždni.

VÄČŠIE MNOŽSTVÁ ODPADU

Pri potrebe odvozu väčšieho množstva odpadu z viacerých miest, do 60 m³ máme k dispozícií auto so súpravou a hydraulickou rukou vhodné na odvoz veľkého množstva ľahkých materiálov (kartóny, fólie, plasty). Odpady nesmú obsahovať nebezpečné materiály (azbest, lepenka).


CENNÍK PRENÁJMU KONTAJNERA *

CENNÍK PLATNÝ OD 1. 2. 2019. CENY SÚ UVEDENÉ V € (EUR).
ČÍSLO
NÁZOV ODPADU
CENA BEZ
DPH/6m3
CENA BEZ
DPH/8m3
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uveď. v 17 09 01, 17 09 02,17 09 03 – nesmie obsahovať sadrokartón, izolačné materiály: polystyrén, nobasil, sklená vata 160 € 200 €
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uved. v 17 09 01, 17 09 02,17 09 03 – môže obsahovať sadrokartón, izolačné materiály: polystyrén, nobasil, sklená vata 200 € 200 €
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 150 € 190 €
17 01 01 Betón (do 50 cm x 50 cm, bez železa) 130 € 170 €
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 150 € 190 €

ČÍSLO
NÁZOV ODPADU
CENA BEZ
DPH/6m3
CENA BEZ
DPH/8m3
20 03 07 Objemný odpad 180 € 220 €

* Ceny kontajnerov sú uvedené vrátane dovozu/odvozu do 30 km (otoč) a za zhodnotenie odpadu. Nad 30 km (otoč) ceny dohodou! Pri prenájme kontajnera na dlhšiu dobu ako 5 pracovných dní sa účtuje 10 €/deň.