AZ Stav

Odvoz odpadu kontajnermi

ZABEZPEČENIE ODVOZU ODPADU KONTAJNERMI

ODVOZ ODPADU KONTAJNERMI

Odvoz odpadu zabezpečujeme nízkokapacitnými a vysokokapacitnými vaňovými kontajnermi s možnosťou otvárania zadnej bočnice.

6 DNÍ V TÝŽDNI

Disponujeme kontajnermi s veľkosťou 6m3, 8m3, 14m3. Odvoz zabezpečujeme v okolí Bratislavy s možnosťou individuálnej telefonickej dohody. Odvoz odpadu zabezpečujeme 6 dní v týždni.

VÄČŠIE MNOŽSTVÁ ODPADU

Pri potrebe odvozu väčšieho množstva odpadu z viacerých miest, do 60 m³ máme k dispozícií auto so súpravou a hydraulickou rukou vhodné na odvoz veľkého množstva ľahkých materiálov (kartóny, fólie, plasty). Odpady nesmú obsahovať nebezpečné materiály (azbest, lepenka).


CENNÍK PRENÁJMU KONTAJNEROV *

CENNÍK PLATNÝ OD 1. 2. 2023. CENY SÚ UVEDENÉ V € (EUR).
ČÍSLO
NÁZOV ODPADU
CENA BEZ
DPH/6m3
CENA BEZ
DPH/8m3
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uveď. v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 – nesmie obsahovať sadrokartón, izolačné materiály: polystyrén, nobasil, sklenú vatu 250 € 290 €
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uved. v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 – môže obsahovať sadrokartón, izolačné materiály: polystyrén, nobasil, sklenú vatu 300 € 350 €
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 230 € 270 €
17 01 01 Betón do 50×50 cm, bez armovania 160 €
17 01 01 Betón nad 50×50 cm, vratane armovania 190 €
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 190 €
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 230 €
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad 200 € 250 €

ČÍSLO
NÁZOV ODPADU
CENA BEZ
DPH/8m3
CENA BEZ
DPH/14m3
20 03 07 Objemný odpad 270 € 310 €
17 02 01 Drevo 100 € 120 €
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 – môže obsahovať sadrokartón, izolačné materiály: polystyrén, nobasil, sklenú vatu
380 €

* Ceny kontajnerov sú uvedené vrátane dovozu/odvozu do 30 km (otoč) a za zhodnotenie odpadu. Nad 30 km (otoč) ceny dohodou! Pri prenájme kontajnera na dlhšiu dobu ako 5 pracovných dní sa účtuje 20 €/deň. Cenník platný od 1. 2. 2023. Ceny sú uvedené v € (EUR).