AZ Stav

Zhodnocovanie

Odvoz a zhodnocovanie odpadu

ZHODNOCOVANIE ODPADU

Na základe aktualizovaného rozhodnutia štátnych orgánov po 10 rokoch svojej existencie rozširujeme portfólio odpadov na takmer všetky odpady kategórie ostatné.

NOVÁ HALA

Výstavba novej haly s technologickým vybavením dáva predpoklady na maximálne zhodnotenie týchto odpadov. Spolupráca s poprednými firmami v oblasti odpadového hospodárstva a s Magistrátom hlavného mesta Bratislava nám umožňuje stať sa neoddeliteľnou súčasťou systému odpadového hospodárstva Bratislavy a jeho okolia v oblasti konečného spracovania najmä stavebných a demolačných odpadov. Toto riešenie prispieva k ochrane životného prostredia, k šetreniu prírodných zdrojov, čím sa zabezpečuje udržateľný rozvoj.

MODERNÁ TECHNOLÓGIA

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov pri Skládke inertných odpadov sa nachádza v Bratislave, v mestskej časti Podunajské Biskupice na Lieskovskej ceste. Váženie odpadu je vykonávané na certifikovanej mostovej váhe s nosnosťou 60 t a s dĺžkou 16 m, z ktorej budú vystavené vážne lístky, slúžiace ako podklad pre fakturáciu a doklad o zhodnotení odpadu. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a skládku inertného odpadu vydal OÚ Životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4, odbor odpadového hospodárstva pod rozhodnutiami OH-B/2003/01907/EPA zo dňa 20.3.2003 a OH-B/2003/00425/EPA zo dňa 11.3.2003.

ZHODNOCOVANIE ODPADOV (ÚPRAVA)

Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov. Úprava odpadov určených na spracovanie sa vykonáva pomocou rôznych technológií (drviče, granulátory, lisy). Táto činnosť sa taktiež vykonáva v prevádzkovej hale spoločnosti.

TRIEDENIE ODPADOV

Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. Uvedená činnosť sa vykonáva na zariadení na zhodnocovanie odpadov pri skládke odpadov v Podunajských Biskupiciach v uzavretej prevádzkovej hale pomocou mechanického a strojného triedenia.

ODVOZ ODPADU KONTAJNERMI

Odvoz odpadu zabezpečujeme nízkokapacitnými a vysokokapacitnými vaňovými kontajnermi s možnosťou otvárania zadnej bočnice.

6 DNÍ V TÝŽDNI

Disponujeme kontajnermi s veľkosťou 4m³, 6m³, 8m³, 14m³. Odvoz zabezpečujeme v okolí Bratislavy s možnosťou individuálnej telefonickej dohody. Odvoz odpadu zabezpečujeme 6 dní v týždni.

VÄČŠIE MNOŽSTVÁ ODPADU

Pri potrebe odvozu väčšieho množstva odpadu z viacerých miest, do 60 m³ máme k dispozícií auto so súpravou a hydraulickou rukou vhodné na odvoz veľkého množstva ľahkých materiálov (kartóny, fólie, plasty). Odpady nesmú obsahovať nebezpečné materiály (azbest, lepenka).

CERTIFIKÁTY