AZ Stav

Zhodnotené materiály

Rozdelenie zhodnotených materiálov

ZHODNOTENÉ MATERIÁLY

Zhodnocovanie materiálov prebieha na drviacich strojoch, triediacich strojoch a certifikovanej triediacej linke. Zhodnotené materiály sa následne rozdeľujú na tieto typy materiálov:

ČÍSLO
NÁZOV ODPADU
FRAKCIA
1
Zhodnotené kamenivo štrkodrvina (stavebná suť)
8/22
2
Zhodnotené kamenivo štrkodrvina (stavebná suť)
22/63
3
Zhodnotené kamenivo štrkodrvina (stavebná suť)
0/16
4
Zhodnotené kamenivo štrkodrvina (betónový recyklát)
0/16
5
Zhodnotené kamenivo štrkodrvina (betónový recyklát)
16/63
6
Zhodnotené kamenivo štrkodrvina (betónový recyklát)
0/90
7
Zhodnotené kamenivo štrkodrvina (betónový recyklát)
0/125
8
Zhodnotený betón
0/63
9
Zhodnotený bitúmen
0/63
10
Zhodnotený inertný materiál
0/63
11
Zhodnotený inertný materiál
16/22
12
Zhodnotené kamenivo štrkodrvina (asfaltový recyklát)
0/63
INERTNÝ MATERIÁL
INERTNÝ MATERIÁL
ZHODNOTENÝ BITÚMEN
ZHODNOTENÝ BETÓN

CERTIFIKÁTY