AZ Stav

Zhodnotené materiály

Rozdelenie zhodnotených materiálov

ZHODNOTENÉ MATERIÁLY *

Zhodnocovanie materiálov prebieha na drviacich strojoch, triediacich strojoch a certifikovanej triediacej linke. Zhodnotené materiály sa následne rozdeľujú na tieto typy materiálov:

FRAKCIA
V MM
NÁZOV FRAKCIE
CENA
BEZ DPH/t
CENA
S DPH/t
10/22
Recyklované kamenivo hrubé (betónový recyklát)
10,00 €
12,00 €
22/63
Recyklované kamenivo hrubé (betónový recyklát)
8,00 €
9,60 €
0/125
Recyklované kamenivo štrkodrvina (betónový recyklát)
6,00 €
7,20 €
0/22
Recyklované kamenivo štrkodrvina (stavebná suť)
2,00 €
2,40 €
10/22
Recyklované kamenivo hrubé (stavebná suť)
2,00 €
2,40 €
22/63
Recyklované kamenivo hrubé (stavebná suť)
0,50 €
0,60 €
0/22
Recyklované kamenivo štrkodrvina (asfaltový recyklát)
6,00 €
7,20 €
22/63
Recyklované kamenivo hrubé (asfaltový recyklát)
4,00 €
4,80 €

* Všetky zhodnotené materiály majú platný certifikát.

KAMENIVO HRUBÉ
10/22 – betónový recyklát/10,00 € bez dph/t
KAMENIVO HRUBÉ
22/63 – betónový recyklát/8,00 € bez dph/t
KAMENIVO ŠTRKODRVINA
0/125 – betónový recyklát/6,00 € bez dph/t
KAMENIVO ŠTRKODRVINA
0/22 – stavebná suť/2,00 € bez dph/t
KAMENIVO HRUBÉ
10/22 – stavebná suť/2,00 € bez dph/t
KAMENIVO HRUBÉ
22/63 – stavebná suť/0,50 € bez dph/t
KAMENIVO ŠTRKODRVINA
0/22 – asfaltový recyklát/6,00 € bez dph/t

KAMENIVO HRUBÉ
22/63 – asfaltový recyklát/4,00 € bez dph/t

CERTIFIKÁTY