AZ Stav

Zhodnotené materiály

Rozdelenie zhodnotených materiálov

ZHODNOTENÉ MATERIÁLY

Zhodnocovanie materiálov prebieha na drviacich strojoch, triediacich strojoch a certifikovanej triediacej linke. Zhodnotené materiály sa následne rozdeľujú na tieto typy materiálov :

ČÍSLO
NÁZOV ODPADU
FRAKCIA
1
Zhodnotené kamenivo štrkodrvina (stavebná suť)
8/22
2
Zhodnotené kamenivo štrkodrvina (stavebná suť)
22/63
3
Zhodnotené kamenivo štrkodrvina (betónový recyklát)
0/16
4
Zhodnotené kamenivo štrkodrvina (betónový recyklát)
16/63
5
Zhodnotené kamenivo štrkodrvina (betónový recyklát)
0/90
6
Zhodnotené kamenivo štrkodrvina (betónový recyklát)
0/125
7
Zhodnotený betón
0/63
8
Zhodnotený bitúmen
0/63
9
Zhodnotený inertný materiál
0/63
10.
Zhodnotený inertný materiál
16/22

CERTIFIKÁTY