Cenník

Cenník platný od 1.1.2024, Ceny sú uvedené v eurách (€)

Prevzatie odpadu do zariadenia

Cenník platný od 1.4.2024. 

ČÍSLO
NÁZOV ODPADU
EUR/t bez DPH
EUR/t s DPH
150101
Obaly z papiera a lepenky
140,00€
168,00€
150102
Obaly z plastov
140,00€
168,00€
150106
Zmiešané obaly
140,00€
168,00€
150203
Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy (filtračné materiály zo vzduchotechniky)
159,00€
190,80€
170101
Betón bez armovania do 50x50cm
5,00€
6,00€
170101
Betón vrátane armovania nad 50x50cm
10,00€
12,00€
170101
Betón (panely, preklady)
15,00€
18,00€
170101
Betón s obsahom veľkého množstva železa (betónové stĺpy)
20,00€
24,00€
170102
Tehly
39,00€
46,80€
170103
Obkladačky, dlaždice a keramika
39,00€
46,80€
170107
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
39,00€
46,80€
170201
Drevo
20,00€
24,00€
170202
Sklo (nesmie obsahovať lepené sklo, drôtované sklo, autosklo, hliníkový rám, gumové tesnenie)
40,00€
48,00€
170302
Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
39,00€
46,80€
170504
Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
15,00€
18,00€
170506
Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
15,00€
18,00€
170604
Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 (nobasil, sklená vata)
159,00€
190,80€
170604
Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 (čistý polystyrén)
330,00€
396,00€
170802
Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
159,00€
190,80€
170904
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 - nesmie obsahovať sadrokartón, izolačné materiály: polystyrén, nobasil, sklenú vatu
129,00€
154,80€
170904
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 - môže obsahovať sadrokartón, izolačné materiály: polystyrén, nobasil, sklenú vatu
169,00€
202,80€
200201
Biologicky rozložiteľný odpad
40,00€
48,00€
200307
Objemný odpad
109,00€
130,80€
200308
Drobný stavebný odpad
39,00€
46,80€
ČÍSLO
NÁZOV ODPADU
EUR/t bez DPH
EUR/t s DPH
150101
Obaly z papiera a lepenky
140,00€
168,00€
150102
Obaly z plastov
140,00€
168,00€
150106
Zmiešané obaly
140,00€
168,00€
150203
Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy (filtračné materiály zo vzduchotechniky)
159,00€
190,80€
170101
Betón bez armovania do 50x50cm
5,00€
6,00€
170101
Betón vrátane armovania nad 50x50cm
10,00€
12,00€
170101
Betón (panely, preklady)
15,00€
18,00€
170101
Betón s obsahom veľkého množstva železa (betónové stĺpy)
20,00€
24,00€
170102
Tehly
39,00€
46,80€
170103
Obkladačky, dlaždice a keramika
39,00€
46,80€
170107
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
39,00€
46,80€
170201
Drevo
20,00€
24,00€
170202
Sklo (nesmie obsahovať lepené sklo, drôtované sklo, autosklo, hliníkový rám, gumové tesnenie)
40,00€
48,00€
170302
Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
39,00€
46,80€
170504
Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
15,00€
18,00€
170506
Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
15,00€
18,00€
170604
Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 (nobasil, sklená vata)
159,00€
190,80€
170604
Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 (čistý polystyrén)
330,00€
396,00€
170802
Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
159,00€
190,80€
170904
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 - nesmie obsahovať sadrokartón, izolačné materiály: polystyrén, nobasil, sklenú vatu
129,00€
154,80€
170904
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 - môže obsahovať sadrokartón, izolačné materiály: polystyrén, nobasil, sklenú vatu
169,00€
202,80€
200201
Biologicky rozložiteľný odpad
40,00€
48,00€
200307
Objemný odpad
109,00€
130,80€
200308
Drobný stavebný odpad
39,00€
46,80€
  • O kategorizácií dovezeného odpadu rozhodne zodpovedný pracovník spoločnosti A-Z STAV s.r.o..

Cenník prenájmu kontajnerov

Cenník platný od 1.4.2024. 

ČÍSLO
NÁZOV ODPADU
EUR bez DPH / objem kontajnera v m3
6m3
8m3
14m3
170904
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uveď. v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 - nesmie obsahovať sadrokartón, izolačné materiály: polystyrén, nobasil, sklenú vatu
250€
290€
-
170904
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uveď. v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 - môže obsahovať sadrokartón, izolačné materiály: polystyrén, nobasil, sklenú vatu
300€
350€
380€
170107
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
230€
270€
-
170101
Betón do 50x50cm, bez armovania
160€
-
-
170101
Betón nad 50x50cm, vrátane armovania
190€
-
-
170201
Drevo
-
100€
120€
170504
Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
190€
-
-
170302
Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
230€
-
-
200201
Biologicky rozložiteľný odpad
200€
250€
-
200307
Objemný odpad
-
270€
310€
ČÍSLO
NÁZOV ODPADU
EUR bez DPH / objem kontajnera v m3
6m3
8m3
14m3
170904
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uveď. v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 - nesmie obsahovať sadrokartón, izolačné materiály: polystyrén, nobasil, sklenú vatu
250€
290€
-
170904
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uveď. v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 - môže obsahovať sadrokartón, izolačné materiály: polystyrén, nobasil, sklenú vatu
300€
350€
380€
170107
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
230€
270€
-
170101
Betón do 50x50cm, bez armovania
160€
-
-
170101
Betón nad 50x50cm, vrátane armovania
190€
-
-
170201
Drevo
-
100€
120€
170504
Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
190€
-
-
170302
Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
230€
-
-
200201
Biologicky rozložiteľný odpad
200€
250€
-
200307
Objemný odpad
-
270€
310€

Doprava kontajnera do vzdialenosti 30 km (tam + späť) v cene. Nad 30 km cena dohodou.
Prenájom kontajnera: 5 pracovných dní zdarma. Po uplynutí 10 EUR bez DPH / kalendárny deň.

Všetky naše kontajnery majú otváracie čelo.

Po dohode možnosť prenájmu 24 m3 kontajnera, alebo auta s 35 m3 súpravou a hydraulickou rukou.

Recykláty (Zhodnotené materiály)

Cenník platný od 1.4.2024.

FRAKCIA V MM
NÁZOV FRAKCIE
EUR/t bez DPH
EUR/t s DPH
0/8
Recyklované kamenivo štrkodrvina (betónový recyklát)
14,00€
16,80€
0/10
Recyklované kamenivo štrkodrvina (betónový recyklát)
2,00€
2,40€
8/16
Recyklované kamenivo hrubé (betónový recyklát)
12,00€
14,40€
10/22
Recyklované kamenivo hrubé (betónový recyklát)
10,00€
12,00€
16/63
Recyklované kamenivo hrubé (betónový recyklát)
9,00€
10,80€
22/63
Recyklované kamenivo hrubé (betónový recyklát)
8,00€
9,60€
0/8
Recyklované kamenivo štrkodrvina (stavebná suť)
4,00€
4,80€
0/10
Recyklované kamenivo štrkodrvina (stavebná suť)
0,50€
0,60€
8/16
Recyklované kamenivo hrubé (stavebná suť)
3,00€
3,60€
10/22
Recyklované kamenivo hrubé (stavebná suť)
2,00€
2,40€
16/63
Recyklované kamenivo hrubé (stavebná suť)
1,00€
1,20€
22/63
Recyklované kamenivo hrubé (stavebná suť)
0,50€
0,60€
0/22
Recyklované kamenivo štrkodrvina (asfaltový recyklát)
6,00€
7,20€
22/63
Recyklované kamenivo hrubé (asfaltový recyklát)
4,00€
4,80€
FRAKCIA V MM
NÁZOV FRAKCIE
EUR/t bez DPH
EUR/t s DPH
0/8
Recyklované kamenivo štrkodrvina (betónový recyklát)
14,00€
16,80€
0/10
Recyklované kamenivo štrkodrvina (betónový recyklát)
2,00€
2,40€
8/16
Recyklované kamenivo hrubé (betónový recyklát)
12,00€
14,40€
10/22
Recyklované kamenivo hrubé (betónový recyklát)
10,00€
12,00€
16/63
Recyklované kamenivo hrubé (betónový recyklát)
9,00€
10,80€
22/63
Recyklované kamenivo hrubé (betónový recyklát)
8,00€
9,60€
0/8
Recyklované kamenivo štrkodrvina (stavebná suť)
4,00€
4,80€
0/10
Recyklované kamenivo štrkodrvina (stavebná suť)
0,50€
0,60€
8/16
Recyklované kamenivo hrubé (stavebná suť)
3,00€
3,60€
10/22
Recyklované kamenivo hrubé (stavebná suť)
2,00€
2,40€
16/63
Recyklované kamenivo hrubé (stavebná suť)
1,00€
1,20€
22/63
Recyklované kamenivo hrubé (stavebná suť)
0,50€
0,60€
0/22
Recyklované kamenivo štrkodrvina (asfaltový recyklát)
6,00€
7,20€
22/63
Recyklované kamenivo hrubé (asfaltový recyklát)
4,00€
4,80€
  • Všetky zhodnotené materiály majú platný certifikát.

Debniace tvárnice

Cenník platný od 1.4.2024. 

NÁZOV
ROZMERY (DxŠxV)
MNOŽSTVO (ks/paleta)
EUR/ks bez DPH
EUR/ks s DPH
DT15
50x15x23
60
1,20€
1,44€
DT20
50x20x23
40
1,30€
1,56€
DT25
50x25x23
40
1,50€
1,80€
DT30
50x30x23
30
1,70€
2,04€
DT40
50x40x23
20
1,90€
2,28€
NÁZOV
ROZMERY (DxŠxV)
MNOŽSTVO (ks/paleta)
EUR/ks bez DPH
EUR/ks s DPH
DT15
50x15x23
60
1,20€
1,44€
DT20
50x20x23
40
1,30€
1,56€
DT25
50x25x23
40
1,50€
1,80€
DT30
50x30x23
30
1,70€
2,04€
DT40
50x40x23
20
1,90€
2,28€

Betónové Zmesy

Cenník platný od 1.4.2024. 

TRIEDA BETÓNU
TYP
C8/10
Dmax16/X0/S3
C12/15
Dmax16/X0/S3
C16/20
Dmax16/XC1/S3
C20/25
Dmax16/XC2/S3
C25/30
Dmax16/XC3/S3
C30/37
Dmax16/XC4,XD2/S3
CBIII
Dmax16/S3
C8/10
S1
C12/15
S1
C16/20
S1
C20/25
S1
C25/30
S1
C16/20 dmax8
S1
C16/20 dmax4
S1
C20/25 dmax8
S1
C20/25 dmax4
S1
C25/30 dmax8
S1
C25/30 dmax4
S1
C20/25 dmax16 MP50
Dmax 16/S4/MP50
C25/30 dmax16 MP50
Dmax 16/S4/MP50
C30/37 dmax16 MP50
Dmax 16/S4/MP50
C35/45 dmax16 MP50
Dmax 16/S4/MP50
TRIEDA BETÓNU
TYP
C8/10
Dmax16/X0/S3
C12/15
Dmax16/X0/S3
C16/20
Dmax16/XC1/S3
C20/25
Dmax16/XC2/S3
C25/30
Dmax16/XC3/S3
C30/37
Dmax16/XC4,XD2/S3
CBIII
Dmax16/S3
C8/10
S1
C12/15
S1
C16/20
S1
C20/25
S1
C25/30
S1
C16/20 dmax8
S1
C16/20 dmax4
S1
C20/25 dmax8
S1
C20/25 dmax4
S1
C25/30 dmax8
S1
C25/30 dmax4
S1
C20/25 dmax16 MP50
Dmax 16/S4/MP50
C25/30 dmax16 MP50
Dmax 16/S4/MP50
C30/37 dmax16 MP50
Dmax 16/S4/MP50
C35/45 dmax16 MP50
Dmax 16/S4/MP50

Pre CENU a dostupnosť betónov prosím kontaktujte +421 905 827 536 alebo obchod@azstav.sk.

Doprava betónových zmesí je zabezpečená vlastnou alebo prenajatou mechanizáciou v závislosti od množstva betónových zmesí, ktoré je k vám nutné prepraviť včas a v pravidelných intervaloch.

Na prepravu betónových zmesí sú využívané domiešavače s objemom 7 m³ a 9 m³. Na čerpanie betónových zmesí využívame vlastné čerpadlo s dosahom 36 m (možnosť prenajatých čerpadiel s dosahom 24 m až 52 m).

V prípade potreby Vám vieme zabezpečiť aj domiešavač s pumpou s kapacitou 5 m³ a dosahom ramena 24 m alebo stacionárnu pumpu s dosahom až 120 m.

Obchodní partneri

Sme nesmierne hrdí na spoluprácu s našimi partnermi.

Biskupická 36/A, 821 06 Bratislava
Zapísaná v obchodnom registri:
Okresný súd Bratislava I., oddiel Sro,
vložka č. 24224/B

azstav@azstav.sk
obchod@azstav.sk

Máte otázky?

+421 2 4552 0133

Otváracia doba

Pon-Pia 7:00 – 16:00
Sobota 7:00 – 12:00