Zhodnotenie odpadu nebolo nikdy ľahšie!
Rýchlo! Jednoducho! Bezpečne!

Zhodnotenie odpadov vykonávame prostredníctvom moderného zariadenia na zhodnotenie odpadov za prísnych bezpečnostných podmienok. Vďaka najmodernejším postupom a technológiám dokážeme v A-Z STAV zhodnotiť odpad jednoducho a rýchlo a premeniť ho na znovupoužiteľný materiál.

Nechajte to na nás!

Postup zhodnotenia odpadu

Zhodnotenie odpadu

  • Stavebný odpad rozdrvíme na menšie kusy tak, aby sa z neho dali oddeliť kovové časti, drevo, textil a iné nečistoty. Kusy odpadu roztriedime podľa veľkosti a druhu materiálu, aby sa recyklát oddelil od nevhodného odpadu. Materiál sa očistí pomocou vody alebo vzduchu.

Postup zhodnotenia odpadu

Zhodnotenie odpadu

  • Novovzniknutý recyklovaný materiál sa rozdelí na frakcie podľa veľkosti, aby sa mohol ďalej spracovať. Napríklad betónový recyklát sa zhodnotí a použije na výrobu nového betónu, cesty alebo ako základový materiál.

Zhodnotené Materiály

Zhodnotenie odpadu prináša nové – zhodnotené materiály, ako napríklad betónový recyklát, stavebnú suť vo forme recyklovaného kameniva. Ponúkame aj iné zhodnotené materiály – drevo, asfaltový recyklát, betónový recyklát.

170101 Betón

170101 Betón

11250 ton

Recyklované kamenivo hrubé
(betónový recyklát)
22/63

3742 ton

Recyklované kamenivo hrubé
(betónový recyklát)
10/22

789 ton

170107 Zmesi betónov a tehál

170107 Zmesi betónov a tehál

200308 Drobný stavebný odpad

10996 ton

Recyklované kamenivo hrubé
(stavebná suť)
22/63

1101 ton

Recyklované kamenivo štrkodrvina
(stavebná suť)
0/22

3564 ton

Iný druh materiálu

Roztriedime

  • Odpad sa triedi podľa druhu materiálu a znečistenia.

Iný druh materiálu

Zhodnotíme

  • Cieľom je zhodnotiť odpad a získať z neho nové produkty alebo energiu.
170201 Drevo

170201 Drevo

1784 ton

191207 Drevo

3670 ton

170302 Bitúmenové zmesi

170302 Bitúmenové zmesi

1969 ton

Recyklované kamenivo štrkodrevina
(asfaltový recyklát)
0/22

1773 ton

170904 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií

170904 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií

8790 ton

191202 Železné kovy

285 ton

191204 Plasty a guma
(Polystyrén)

12 ton

191204 Plasty a guma
(mix plast. rúry a pvc plast. rúry)

175 ton

191209 Minerálne látky
(materiál na ďalšie spracovanie)

5189 ton

191212 Iné odpady z mechanického spracovania
(materiál na ďalšie spracovanie)

3735 ton

191210 Horľavý odpad
(Tuhé alternatívne palivo)

191 ton

191210 Horľavý odpad
(Tuhé alternatívne palivo)

658 ton

150106 Zmiešané obaly

150106 Zmiešané obaly

1244 ton

191201 Papier a lepenka
(zlisovaný kartón)

240 ton

Obchodní partneri

Sme nesmierne hrdí na spoluprácu s našimi partnermi.

Biskupická 36/A, 821 06 Bratislava Zapísaná v obchodnom registri: Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sro, vložka č. 24224/B

azstav@azstav.sk
obchod@azstav.sk

Máte otázky?

+421 2 4552 0133

Otváracia doba

Pon-Pia 7:00 – 16:00
Sobota 7:00 – 12:00