Zhodnocovanie odpadov ako ekologické riešenie

Odpad sa stal vážnym environmentálnym problémom, ktorý ľudí prinútil triediť odpady a je evidentné, že v dnešnej dobe treba s odpadom nakladať zodpovedne. Jedným z riešení, ktoré nám poskytuje výhody z hľadiska ekonomiky aj životného prostredia je zhodnocovanie odpadov. V tomto článku sa pozrieme na to, čo je zhodnotenie odpadu, prečo je dôležité a aké výhody prináša. Zameriame sa aj na zhodnotené materiály a ich využitie.

Čo je zhodnocovanie odpadov

Zhodnocovanie odpadov je proces, pri ktorom sa odpadový materiál spracováva a transformuje na nové suroviny s cieľom znížiť množstvo tohto odpadu, a teda znížiť negatívny vplyv na životné prostredie. Zhodnotenie odpadu a výsledok tohto procesu (zhodnotené materiály) nie sú len ekologické ale i ekonomické.

Prečo zhodnocujeme odpad

V A-Z STAV sa snažíme dbať na životné prostredie a pomôcť stavebným firmám či iným zákazníkom vďaka odvozu odpadu kontajnermi “čistiť” životné prostredie. Odpad vám odvezieme a následne ho spracujeme. Na zhodnocovanie odpadov používame najmodernejšie technológie, aby sa zabezpečila rýchlosť a kvalita zhodnotenia.

Snažíme sa o to, aby sa kvôli stavebnému a inému odpadu, ktorý odvážame neznečisťovala pôda, voda a ovzdušie. Vďaka tomu odpad neskončí na skládke, ale je efektívne recyklovaný. Okrem toho, že sa netvorí zbytočný odpad, výsledkom zhodnocovania odpadu je recyklovaný zhodnotený materiál, ako napríklad betónový recyklát, recyklovaná stavebná suť (drvené kamenivo), asfaltový recyklát, papierový recyklát a lepenka apod.

Našim zákazníkom sa vďaka zhodnoteným materiálom snažíme ponúknuť lacnejšiu alternatívu stavebného materiálu pre uskutočnenie rôznych stavebných projektov a realizácií.

Zhodnotený materiál ako ekonomické a ekologické riešenie

Ako sme spomenuli vyššie, zhodnocovaním odpadu vznikajú recykláty (betónový recyklát, asfaltový recyklát, stavebná suť atď.), čo nepredstavuje len ekologické riešenie ale aj ekonomické. Zhodnotené materiály sú totiž v porovnaní s “klasickým” stavebným materiálom omnoho lacnejšie a majú rovnakú kvalitu a funkčnosť ako tie nové. Preto, ak plánujete nejakú stavbu, prístavbu, či príjazdovú cestu k domu, preferujte skôr recykláty a ušetríte.

Zhodnotené materiály a ich využitie

V súčasnosti existuje mnoho druhov odpadu, ktoré možno úspešne zhodnotiť a použiť v stavebníctve a iných odvetviach. Medzi najbežnejšie zhodnotené materiály patria betónový recyklát, stavebná suť vo forme recyklovaného kameniva (napr. drvené kamenivo), drevo, asfaltový recyklát a ďalšie. Tieto materiály sa používajú na výrobu nových stavebných produktov, ako sú dlažby, palisády, ale aj na opravu ciest a chodníkov.

Betónový recyklát

Betónový recyklát je výsledkom recyklácie použitého betónu a betónovej sute. Tento materiál je často používaný ako náhrada štrku do nového betónu, ako základ pod zámkovú dlažbu, podklad pod cesty alebo iné plochy pre stavbu.

Asfaltový recyklát

Asfaltový recyklát sa získava zhodnotením odpadového asfaltu napr. po prerábke vozovky či príjazdovej cesty alebo po úpravách asfaltového parkoviska. Tento materiál je možné použiť opäť ako podklad na spevnenie terénu (bez ďalšieho spojiva ako je napr. cement odporúčame len pre menej zaťažované plochy – cyklotrasy, parkoviská atď.).

Recyklovaná stavebná suť

Stavebná suť je materiál, ktorý vzniká po demontáži, rekonštrukcii alebo zbúraní budov a konštrukcií. Tento odpadový materiál môže obsahovať betón, tehly, kamene, keramiku, drevo, kovy a iné nečistoty. Recyklovaná stavebná suť má podobu recyklovaného kameniva, ktoré sa používa ako náhrada prírodného kameniva.

Drevo

Recyklované drevo sa využíva na výrobu nábytku, podláh, obkladov, ohrádok a ďalších prvkov. Použitím tohto materiálu sa zabráni odlesňovaniu, teda zabezpečí sa ochrana prírodných lesných zdrojov.

Zlisovaný kartón (papier a lepenka)

Recyklovaný zlisovaný kartón (papier a lepenka) je výsledkom spracovania použitého zmiešaného odpadu. Tento materiál sa používa na výrobu obalových materiálov, stavebných dosiek, nábytku a podobne.

Prečo nakúpiť zhodnotené materiály práve od AZ-STAV

Na zhodnotenie odpadu používame najmodernejšie technológie a recyklované materiály spĺňajú prísne normy a štandardy. Disponujeme mnohými certifikátmi (certifikát na recyklované kamenivo, platné rozhodnutie o zhodnocovaní odpadov a platné rozhodnutie o zneškodňovaní odpadov). Zakúpením zhodnotených materiálov prispievate k udržateľnosti a ochrane životného prostredia, a navyše získavate kvalitný stavebný materiál za nižšiu cenu.

Zhodnocovanie odpadov je kľúčovým faktorom pre udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia. Recyklácia a využitie zhodnotených materiálov prinášajú výhody nielen pre životné prostredie, ale znižuje náklady spojené s realizáciou (stavebného) projektu. Preto odporúčame voliť hlavne recykláty práve od AZ-STAV, pretože garantujeme kvalitu.

Obchodní partneri

Sme nesmierne hrdí na spoluprácu s našimi partnermi.

Biskupická 36/A, 821 06 Bratislava Zapísaná v obchodnom registri: Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sro, vložka č. 24224/B

azstav@azstav.sk
obchod@azstav.sk

Máte otázky?

+421 2 4552 0133

Otváracia doba

Pon-Pia 7:00 – 16:00
Sobota 7:00 – 12:00